ELEKTRONICZNY SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW

System służy cyfryzacji postępowań prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków (WUOZ) oraz tworzeniu cyfrowego repozytorium danych. e-SOZ to miejsce, gdzie można uzyskać przekrojowe informacje o zabytkach wpisanych do rejestru i ewidencji. W tym zalecenia konserwatorskie i decyzje administracyjne oraz dostęp do powykonawczej dokumentacji prac konserwatorskich.

POZNAJ SYSTEM e-SOZ
Image

— zintegrowany system informatyczny wspierający zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami

Jakie możliwości daje e-SOZ?

Od wysłania wniosku aż po odbiór decyzji wszystko załatwisz online

W cyfrowym repozytorium znajdziesz niezbędne informacje o zabytkach

Icon

Przeczytasz istotne dane i raporty o zabytkach

W cyfrowym repozytorium znajdziesz niezbędne informacje o zabytkach

IconIcon

Przeczytasz istotne dane i raporty o zabytkach

System umożliwia składanie wniosków elektronicznych w ponad 40 sprawach związanych z zabytkami. Przede wszystkim leżących w kompetencjach Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków (WUOZ).

Elektroniczny obieg dokumentów

1

To miejsce, gdzie można znaleźć kompleksowe informacje o zabytkach.

Cyfrowe repozytorium danych o zabytkach

2

Dostęp do danych bezpośrednio w systemie e-SOZ, prezentacja informacji na mapie oraz dostęp poprzez API to tylko niektóre z zalet cyfryzacji. Kolejna to możliwość integracji z innymi systemami administracji publicznej udostępniającymi e-usługi.

Wygodny dostęp do danych

3

Jednolity interfejs pozwoli urzędnikom, konserwatorom oraz właścicielom zabytków na wprowadzanie informacji o zabytkach w sposób zgodny z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego.

Standardowy sposób zbierania danych

4

Cztery najważniejsze zadania systemu

Cztery najważniejsze zadania systemu

Icon

Potrzebujesz więcej szczegółów?

  • Raport z dostępności dokumentacji Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków
POBIERZ
  • Koncepcja biznesowo-funkcjonalna systemu e-SOZ
  • Studium wykonalności
  • Raport dotyczący kierunków legislacyjnych
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
Image

Ponad 40 rodzajów wniosków składanych jest przede wszystkim w wersji papierowej. Urzędnicy ręcznie sprawdzają ich poprawność, a z interesariuszami komunikują się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

110 tysięcy użytkowników rocznie będzie korzystać z e-usług. Będą to m.in.: właściciele zabytków, urzędnicy, wykonawcy prac konserwatorskich oraz badacze.

Icon

System skróci czas wydawania decyzji o połowę. Interesariusze będą również otrzymywać szybką informację zwrotną w formie powiadomień w systemie e-SOZ.

Centralny Rejestr Zabytków nie jest prowadzony na bieżąco m.in. z powodu opóźnień w cyfryzacji zasobów. e-SOZ to zmieni.

Icon

Dlaczego system e-SOZ jest potrzebny?

17 tysięcy metrów dokumentacji dotyczącej zabytków jest dostępne tylko w formie papierowych akt. Brak elektronicznej bazy danych utrudnia odnalezienie i wymianę informacji.

Pełny dostęp do informacji online pozwoli na monitoring funkcjonowania systemu ochrony zabytków w Polsce.

IconIcon


Szybsze wydawanie decyzji

Brak elektronicznej bazy danych

Duża grupa użytkowników

Bieżąca aktualizacja Rejestru Zabytków

Monitorowanie systemu

Papierowa obsługa wniosków

IconIcon
Icon

Harmonogram wdrożenia systemu

31 września

Przygotowanie koncepcji Systemu e-SOZ wraz z makietami UX, przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy.

31 listopada

Uruchomienie infrastruktury sprzętowo-programowej.

15 grudnia

Zaimplementowanie bazy danych systemu e-SOZ.

28 lutego

Przygotowanie szczegółowej architektury przepływu metadanych w repozytorium cyfrowym e-SOZ.

30 kwietnia
Opracowanie Dokumentacji Technicznej i API do Systemu.

Icon
Image

31 października

Pilotażowe zasilenie magazynu danych.

30 listopada

Wdrożenie pilotażowe Systemu w 3 wojewódzkich urzędach konserwacji zabytków.

31 maja

Integracja z systemami zewnętrznymi.

31 lipca

Zakończenie procesu importu i migracji danych.

31 grudnia 2026

Wdrożenie Systemu e-SOZ

31 sierpnia

Produkcyjne wdrożenie systemu w 8 województwach oraz rozwój automatyzacji i algorytmów uczenia maszynowego.

31 października

Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych.

2024

2025

2026

IconIconIconImage

Chcesz być na bieżąco?

Icon

Zapisz się do newslettera i otrzymuj aktualne informacje dotyczące projektu:

Image

— pomysłodawca

Natalia Dzieduszycka

— koordynatorka projektu

Michał Laszczkowski

— ekspert

Jerzy Szałygin

ImageImage

— ekspert

Krzysztof Kaliściak

— ekspert IT oraz bazy danych

Łukasz Rysiak

— ekspert IT (dokumentacja projektowa)

Grzegorz Sokolik

ImageImageImageImage

Poznaj zespół projektu

Image
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Aż 87% ankietowanych uznaje zabytki za szansę dla miejscowości, w których się znajdują. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków przedstawia wyniki raportu przygotowanego przez IPSOS.

Raport „Polacy wobec zabytków”

20.12.2023

Aktualności

Image
PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Portal jest miejscem spotkań dla miłośników historii, architektury, oraz osób zaangażowanych w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego Polski.

Poznaj portal Spotkania z Zabytkami

21.12.2023